A Budafok Felsővárosi Jézus Szíve Plébánia, egyházközség és templom építésének története

(a templom előterében található bekeretezett írások szerint)

Budafok-Felsőváros hívei eredetileg a budafoki Szent Lipót főplébániához tartoztak.
1925 júliusában merült föl először az igény hivatalos kérés formájában ideiglenes kisegítő kápolna létesítésére.
1929. április 29-én az egyházközségi képviselőtestület kérte Budafok megyei város vezetőségét, hogy a tervezett hegyi templom felépüléséig a Pannónia utcai újonnan épült állami elemi iskolában bocsásson rendelkezésre két egymásba nyíló tantermet istentisztelet céljaira.
1930. november 7-én mutatták be az első szentmisét. Ettől kezdve minden vasár- és ünnepnap a hívek részére rendszeresen tartottak egy istentiszteletet az ez alkalomra kápolnává alakított kettős tanteremben.
1936. óta az említett iskolahelyiségben már két szentmisét mutattak be vasár- és ünnepnapokon.
1939. december 3-án megalakult a templomépítő bizottság és

A plébánia története

1941-ben megvásárolták a templomhelyet, ezt megelőzően
1940. szeptember 2-án felszentelték a Felsővárosban letelepedett Szegénygondozó Nővérek Szeretetházában létesített kis kápolnát és ettől fogva naponta volt szentmise ezen a részen.
1942. január 6-án a Jézus Szíve egyházközség különválik a Szent Lipót egyházközségtől és
1942. január 11-én kijelölik az új egyházközség határait.
1942. január 29-én megállapítják az építendő templom végleges helyét.
1944. március 30-án indul meg a feltámadási,
1944. június 18-án az első Jézus Szíve körmenet.
1944. októberében tartják az első októberi ájtatosságot.
1946. január 1-jével önálló lelkészséggé alakul az egyházközség és ezen a napon kezdődik az anyakönyvvezetés is.
1946. június 30-án tartja Shwoy Lajos püspök, megyés főpásztor, pápai trónálló az első bérmálást, még mindig az iskolában.
1947-ben megalakul a kultúrház-építő bizottság. A háború utáni helyzet ugyanis egyelőre arra adott csak lehetőséget, hogy templomnak használható kultúrház épüljön.
1948. május 1-én megkezdődtek az előkészítő munkálatok.
1948. augusztus 8-án alapkőletétel és az év karácsonyán éjfélkor mutatják be az első szentmisét az épülőfélben lévő kultúrház-templomban.
1950. június 18-án –Jézus Szíve ünnepén– Shwoy Lajos püspök –megyés főpásztor, pápai trónálló– felszenteli  /benedicálja/ a templomot. A krónikás ezekkel a szavakkal zárja erről szóló beszámolóját:

„Boldogok voltak maguk a hívek. Hiszen a templom egyedül a munkások hitéből nőtt ki. Hirdesse is örökre Jézus Szent Szíve iránti tiszteletünket.”
A templom építésének történetében olvashatjuk, hogy a hívek ingyen dolgoztak, ingyen ajánlottak fel anyagot és fuvart. Így igazán elmondható erről a templomról, hogy az áldozatkész hit és szeretet építette föl.
1956. augusztus 5-én Budafok Felsővárosi Jézus Szíve önálló lelkészség plébániai rangra emeltetett.

Ez ennek a templomnak, egyházközségnek és plébániának rövid története. Az elődök hitből és szeretetből fakadó áldozatkész alkotó kedve hassa át a mindenkori utódokat is Jézus Szent Szívének tiszteletére, dicsőségére és a lelkek üdvösségére.

 

 

 

Ön itt van: Home A plébánia története