2009. március (XX.évf. 3. szám)

Felsővárosi harangszó 

A plébánia a családokért

 

Február 15-én házaspárként, egész napos házasság-építő lelki napon vettünk részt. A meghívott előadók Bíró László családreferens püspök úr és Sopronból a Varga házaspár voltak. Örömmel láttuk, hogy sokunkban (24 házaspár) ébredt fel az igény, kapcsolatunk ápolására, mélyítésére.

Plébánia a családokértA délelőtt első részében a házasságról, mint szentségről hallottunk gondolatokat. Elhangzott, hogy az évekkel korábban kimondott ígéretben három igen szerepelt: az Istené, a férfié és nőé. Mi ketten Isten igenjét visszhangozzuk vissza, az Ő szeretetének jeleiként. A második megközelítésben az új és örök szövetség szentségéről hallottunk. Ketten mentünk be a templomba, de ígéreteink elhangzása után egy lettünk. Emlékszünk Csokonai soraira: „Az enyim, a tied mennyi lármát szüle, Mióta a miénk nevezet elüle"? Ha kapcsolatunkról, életünkről nem tudunk így gondolkodni mienk, és engedünk az enyém-tied kísértésének, bizony rossz úton járunk. Nem jut osztályrészünkül a házasságunkban megélhető boldogság, kiteljesedés. Házasságunkkal kezdődött e szentség és szüntelenül működik általa a kegyelem. Mint az eukarisztiában a jelenlévő Krisztust áldjuk és magasztaljuk, úgy a házastársak Krisztus szövetségével Krisztus hordozókká válnak.

A második előadás a házaspár lelki egységéről szólt. A házastársak közti kommunikáció fontosságával kellett ismét szembesülnünk, hogy apró valós vagy vélt sérelmeink, sérüléseink ne nőhessenek nyomasztó, egymástól elválasztó falakká. Az egymás közti kommunikációnak csupán 7 %-át. teszik ki a szavak. A fennmaradó, meghatározó részt a mögöttük rejlő gondolati tartalmak, viselkedésbeli, mimikai és egyéb jelek adják. Beszélgetések, kérdések nélkül nem, vagy csak rosszul kommunikálhatunk. Gondoljunk bele, hányszor hagytuk láthatóan felzaklatott, esetleg elkeseredett feleségünket magára gondjaival, miután, miután első kérdésünkre kapott válaszunk: „semmi bajom", „megnyugtatott" minket. Merjünk egymásra szívből odafigyelni és igyekezzünk elmondani a belénk szorult fájdalmakat. Nem mentség, hogy mondtam a házaspáromnak, de nem hallotta meg! „Úgy mond, hogy meghallja a házastársad!" A kimondott érzés jó kommunikációs csatorna, viszont a ki nem mondott érzések iszapolódnak, majd fallá válnak a házastársak között. Az érzések meghatározóak életünkben. Azt hisszük a másik majd kitalálja érzéseinket. Nem szabad egymástól az időt spórolni! Igyekezzünk a kettesben eltöltött időket gyakorítani, hiszen ha a házasság stabil, akkor a család boldog!

Délben közös ünnepi misével szenteltük meg az Úr napját. Ünnepivel, mert a házaspárok megújíthatták fogadalmaikat, melyben örök hűséget esküdtek egymásnak annak idején. Bíró László püspök atya és Zsolt-atya stólával kötötték át az ígéretüket megerősítő párok kezét. Megható volt látni, amint a férj és feleség gyermekeik jelenlétében mondják ki egymásra a megerősítő igent, Isten áldását kérve a házasságukra.

A Varga házaspártól praktikus gondolatokat kaptunk: hogyan erősíthetjük meg családunkat? Címmel. Egy ház alkotó elemei, mint szimbólumok mentén jártuk körül családjaink főbb értékeit.

Angyalkák segítettek bennünket! A gyermekekkel érkező házaspárok a jól szervezett háttércsapatnak köszönhetően, egymásnak és Istennek ajándékozhatták magukat! Kézműves foglalkozások, játékok, énektanulás és az elmaradhatatlan foci tarkították gyermekeink napját.

Köszönetet mondunk a lelki nap szervezőinek, a Forintos házaspárnak és minden segítőnek, aki ajándékba adta idejét és munkáját ezért a napért.

A házaspárok feladata nem kicsi: fontos, hogy tudjunk összefogni, és megerősíteni egymást! Nem vitatkoznunk kell, hanem tanúskodnunk! Társadalmunk formálásában alapvető szerepe van a családoknak. Mint az élet számos területén, itt is csak a példával, és nem a fennhangon harsogott szólamokkal van lehetőségünk befolyást gyakorolni. Gondoljunk csak gyerekeink nevelésére, mit érnek a rájuk kény szeri tett szabályok, ha mi magunk másként teszünk. Feladatunk, hogy életünkkel, életvitelünkkel is mutassuk fel értékeinket!

 

Tulipánt Emese és Tamás

 

Farsang 2009

 

Plébániánkon már hagyománnyá vált a februárban ünnepelt farsangi mulatság. A tavalyihoz hasonlóan az ideit is a felhőtlen jókedv, vidámság, de főként a tánc és a zene jellemezte. Ha már a zenénél tartunk, itt szeretném megköszönni Rónaszéki Bálintnak a közreműködését, hiszen egész este ő szolgáltatta a tánchoz a „talpalávalót."

FarsangNa de csak szépen, sorjában! A bulit idén is a bohócműsor nyitotta, amit a gyerekek már izgatottan vártak. Ezt követte a nyitóimádság. Itt a résztvevők égő gyertyával a kezükben, Zsolt atya vezetésével, egy tized rózsafűzért mondtak el, majd Zsolt atya úgy mond „áldását adta" az ünnepségre. Kezdetét vette a buli! A nyitótánc azonban nem a megszokott felállásban zajlott le, mert idén az „idősebb korosztály" kápráztatott el táncával bennünket, megmutatva nekünk fiataloknak, hogy még van mit tanulnunk... Gratulálunk nekik, nagyon szép volt! Ez után azonban már mindenkinek megadatott a lehetőség, hogy megmutassa, ő a táncparkett „ördöge",- vagy angyala, ahogy tetszik! Sokan táncoltak sokfélét, sokféle zenére, úgy hogy ezt inkább nem részletezném, de lényeg, ami lényeg, mindenki fantasztikusan érezte magát és a táncparkettet. Ezután következett a kabaré, ami csak olaj volt a tűzre. Idén is fantasztikusra sikeredett, mindenki sírt, de nem bánatában, hanem a nevetéstől (legalábbis én igen). A szereplők most is szívük-lelkűk beleadták, köszönjük fáradozásukat. A darabot idén is Lala tanította be - köszönjük Lala!

A darab után tovább folytatódott a tánc, de aki már kifáradt az a másik terembe ehetett-ihatott, beszélgethetett, egyszóval ő sem unatkozott! így zajlott le szépen lassan a 2009-es farsangi mulatságunk. Nekem személy szerint nagyon tetszett (remélem nektek is); kár, hogy már vége... De sebaj! Hiszem egy év olyan hamar elszáll! Találkozunk jövőre, addig pedig még számos programon vehetünk részt együtt!

 

Ujkéri Zsolt Péter

 

Jézus Szívének trónra emelése a családokban

 

Mateo jezsuita atya 1907-ben súlyos betegen érkezett Paray le Monialba. Azt a kegyelmet kérte, hogy Jézus szívét minél jobban szerethesse, és szentéletű pap legyen, imája közben egész testében megremegett, és érezte, hogy teljesen meggyógyult. A szentóra alatt Jézus Szívétől azt a megbízást kapta, hogy családtól családig járva nyerje meg a világot Szentséges Szíve tiszteletének. Engedélyt kapott X. Piusz pápától apostoli munkájához.

Jézus Szívének trónra emelése a családokban úgy történik, hogy egy megszentelt Jézus Szíve képet vagy szobrot elhelyeznek a lakásban. Ez előtt a kép előtt a család egy alkalmas imával felajánlja magát Jézus Szentséges Szívének. Ez a hely legyen ezután a család középpontja. A család naponta gyűljön össze közös imára a Jézus Szíve kép előtt.

A trónra emelés jelentősége abban áll, hogy így megakadályozzuk az ateizmus célját: a családoknak, mint a társadalom alapvető sejtjeinek szétrombolását. Az Egyház ellenségei inkább megkímélik a templomokat és kápolnákat, legyenek múzeumok, de a családot, a keresztény élet alapját szét akarják rombolni.

Az emberiség megváltása a Szent Családdal kezdődött Názáretben.

Isten kegyelméből a magyar államiság kezdetén mi is kaptunk egy szent családot: Szt. István - B. Gizella és Szt. Imre személyében.

Ha boldogulni akarunk, ide kell visszatérnünk, hogy Jézus legyen életünk, családjaink központjában.

 

Jézus Szíve tiszteletének története" c. könyv alapján:

 

Hatásné Anikó

 

 

Hol tart a harangtorony?

(Részlet a 2008. december 31-i beszámolóból)

 

Szeretettel jelentem az Egyházközségnek, hogy a templom harangtornya, más szóval a campanile szerkezetileg elkészült.

ToronyA harangtorony több év előkészítő munkájának eredménye: össze kellett hangolni a rendelkezésre álló nem túlzottan bőséges anyagi forrásokat, a műszaki, esztétikai elképzeléseket, az építési hatóságok előírásait és elvárásait, és végül, de nem utolsó sorban azt a spirituális lelki üzenetet, amit egy ilyen harangtorony megtestesít: Gyertek a templomba, gyertek imádkozni, gyertek egymást segíteni, vigasztalni és örülni.

A kedves Testvérek hetek óta követhették és követhetik a torony születését. Már eddig is sok visszajelzés érkezett, sokan dicsérték, néhányan kritizálták. Úgy gondolom, ki kell mondanunk, hogy mint minden mű. a harangtorony is kompromisszumokat fejez ki. Ezért a tervezők: Csizmár Gyula és jómagam, valamint Kelényi Nándor statikus, a kivitelezők (a villanyszerelési munkát végző Poósz Tibor, és a rácsot készítő Bíró Péter és Ujkéri Zsolt), továbbá a Képviselő Testület nevében arra kérünk mindenkit, hogy szeressétek a tornyot, illetve szeressétek meg azokat a részeit, amelyek legközelebb állnak hozzátok. S ha az egészet megszeretitek, úgy ahogyan van, az a legjobb.

Még fontos lépések vannak hátra: a felület végleges kialakítása homokfúvással, a védőrácsok és a harangok elhelyezése, hogy a torony elnyerje végső célját: dicsérje az Istent és hívja a Testvéreket.

A harangtorony felszentelésére előreláthatólag március 22-én kerül sor. Addig is kérjük, hogy vásároljatok tégla- és malterjegyeket, amelyek a sekrestyében kaphatók 1000, 5000 és 10000 forintos címletekben. Köszönöm, hogy meghallgattatok.

 

Herczeg Andrásné, Marika

 

 

 

Hírek, események röviden

 

Március 10-én (Kedd) 18— órakor lesz az Oltáregylet találkozója.

Március 12-én (Csütörtök) 18— órakor a fiatal házasok találkozója a plébánián.

Március 13 - 15-ig (Péntek - Vasárnap) lelkigyakorlat a plébánián, Bartók Tibor atya vezetésével.

Március 13 - 15-ig (Péntek - Vasárnap) ministráns tábor Vámosmikolán.

Március 21-én (Szombat) Szentségimádás. reggel 6—órától, 22-én (Vasárnap) reggel 6 óráig.

Március 21-én (Szombat) 15 órakor ifjúsági találkozó az „Egyház és média" címmel. Előadó Kovács Ákos.

Március 22-én (Vasárnap) a 9 órai szentmise keretében toronyszentelés.

  

Anyakönyvi hírek

(Február havi)

A keresztség szentségében részesült:

Horgos Liza Krisztina

H. Paul és Varga Krisztina leánya

Üdvözöljük Isten népének új tagját.

 

Halottaink:

 

Sütő Sándorné     (64)

Virág Ferenc      (87)

 

Az Úr békéje legyen velük!

 

Ön itt van: Home Felsővárosi Harangszó Felsővárosi Harangszó FH régi 2009. március (XX.évf. 3. szám)