2009. október (XX. évf. 10. szám)

FejlécJEZSUITA CAFE

Az én szemem is kikerekedett úgy, mint -gondolom- a kedves Olvasóé, amikor a fenti két szó először a szemem elé került.

Úgy indult, hogy a kedves rokoni meghívásra, a Mária utcai Jézus Szíve templomba igyekeztünk szept. 6-án, a magyar jezsuita rendtartomány 100 éves fennállásának ünneplésére.

„Az ünnep az élet rangja és felsőbb értelme”- mondta Mari Sándor. S hozzátehetjük, az ünnep – ami nemcsak munkaszüneti nap – tehát a valóságos ünnep a maga módján felemel a hömpölygő hétköznapok fölé, s egy kis lélegzethez juttatja a napi gondoktól, a napi robottól teli szívünket-lelkünket. Ezek a mondatok a Magyar Örökség Díj átadási ünnepségen hangzottak el 2008. március 29-én. Milyen jó, hogy vannak ünnepeink! Ez az utóbbi mondat már az én fejemben motoszkált, hiszen az ünnep keretében mindig bővül az ismeretanyagom, vagy újat hallok, amiről eddig fogalmam sem volt.

 

Kik a jezsuiták?

 

Jézus Társasága, ismertebb nevén a jezsuita rendet, Loyolai Szent Ignác alapította, 1540-ben. Szegénység, tisztaság és engedelmességi fogadalmuk mellett oda mennek, ahol a legnagyobb szükség van rájuk. Nincs meghatározott munkaterületük, azokat a munkákat keresik, melyekre – Isten nagyobb dicsőségére – leginkább szükség van. Magyarországon a rend 1561-től van jelen. A leghíresebb magyar jezsuita: Pázmány Péter. 1909-ben a Kassai vértanúk napján megalakult az önálló magyar rendtartomány. Szentje is van a rendnek, Pongrácz István, a kassai vértanúk egyike, Kaszap István boldoggá avatási eljárása folyamatban van. Loyolai Szent Ignác hatása és jelentősége ma is erősen érezhető a rend munkájának köszönhetően az egész világon nemcsak a lelkipásztorkodás, hanem a kultúra, a tudomány és társadalmi élet számos területén is. A Mária utcában lévő nemrég felújított templom külsőleg is tiszta, szép köntösben várta az ünnepre érkezőket. A bejárat oldalában (a körképfestő Feszty Árpád lánya) Feszty Masa ÚTI MADONNÁJA. A bájos Jézus-Mária arc, az aranyozott koronákkal: gyönyörű kép! Nemcsak minket késztetett megállásra, láttam, másoknak is nagyon tetszett! A festőnő 1947–50 körül került közelebbi munkakapcsolatba a jezsuitákkal (Ő volt az egyetlen magyar festőművésznő, aki örömmel vállalta el a különböző egyházi felkéréseket). P. Reisz Elemér SJ a rendház akkori főnöke bízta meg a jezsuita szentek megfestésével. A pesti Jézus Szíve templom és rendház rendelkezik a második legnagyobb tematikus Feszty Masa gyűjteménnyel az országban. A kép története még a jezsuiták egészen korai korszakáig nyúlik vissza. Itáliából ered, egy Róma külvárosában fekvő kápolna kegyképe volt, ahol Loyolai Szent Ignác és első társai sokszor imádkoztak. P. Reisz úgy érezte, hogy a II. világháború után a testileg lelkileg elgyötört embereknek szüksége lenne egy vigasztaló kegyképre. Felkérte Feszty Masát aki nem egy másolatot készített, hanem saját felfogása szerint az eredeti kompozíció beállításait meghagyva, magyaros vonású, szinte mennyei ihletésű képet festett.

A templom Mária utcai falán, a Jezsuita Rendház kapujánál történelmi időket idéző emléktáblát avattak nemrég. Emléktábla, mely – a következő felirattal – a II. világháború idejéből a bátorságnak, a jóságnak állít emléket: „Üldözött voltam és elrejtettetek.” (Mt. 25.35-36 után)

 

Hálával emlékezünk a bátor és igaz jezsuitákra,

akik a II. világháború embertelenségei idején az üldözötteket,
főként zsidókat és katonaszökevényeket
a jézus szíve templom pincéjében elrejtettek. 

A mellette lévő táblán felsorolva a sok név:

„A KOMMUNISTA DIKTATÚRA IDEJÉN BÖRTÖNBÜNTETÉST SZENVEDETT JEZSUITÁK EMLÉKÉRE”

 

A fehér, rózsaszín, láng-piros kardvirágokkal feldíszített főoltár elé egyre gyűlt a hívek sokasága. Vértesaljai László atya jó házigazdaként szíves szóval köszöntött mindnyájunkat, kiemelve a legfőbb jezsuita elöljárót: P. Adolfo Nicolás generális urat, majd a környező országok jezsuita rendjeinek képviselőit, akik az ünnepségre szép számmal megjelentek. A generális úr szentbeszéde (melyet mondatonként fordítottak) a jezsuita rend legfőbb fogadalmát tartalmazta: tüzet adni, égni, lángolni kell, a szegényeket gyámolítani, hiszen mindnyájan szegények vagyunk, és gyámolításra szorulunk. A szentmise végeztével a jubileumi kulturális és lelkiségi hétről hallhattunk, majd szíveslátásra invitált minket Laci atya. A biztató illatok után útbaigazítás nélkül is eltaláltunk volna a szomszéd Horánszky utcában lévő JEZSUITA UDVARBA (JU) és PÁRBESZÉD HÁZÁBA (PH), ahol a finom borjúgulyás, majd szendvicsköltemények és sütemények sokasága várt minket. A sokszor ismétlődő ölelésekből és mosolyokból láttam, hogy a régen látott barátok, ismerősök örültek a találkozásnak.

Jubileumi kulturális és lelkiségi hét 2009. 09. 13-20. „JEZSUITA CAFÉ”
-ra hívott az ismertető fedőlapja. (Na, még ilyet se láttam, gondoltam és lapozgatni kezdtem a kis füzetet). „Boldogok, akik kávéznak, és közben mindenféléről beszélgetnek”.

Heti menü: kultúra, lelkiség, előadások, utcabál kávéval. (Ez egyre jobban tetszik nekem). Olvasom tovább

„Programjainkat, munkatársaink és barátaink segítségével úgy álmodtuk meg, hogy jelen legyen a nyitottság más nézetek, értékrendek iránt. Úgy gondoljuk, minden jószándékú ember ugyanazt keresi? A békét, harmóniát saját magával, másokkal, a természettel, az élettel, Istennel. Erre más-más utakon igyekszünk. Itt az alkalom, hogy mindezt megosszuk egymással." A gazdag programból mindenki válogathatott kedvére, melyek főleg a PH-ban, JU-ban zajlottak. A szó szerinti kávézás a PH alagsorában van, ahol kávékkal, teákkal és szeretettel várnak mindenkit egy-egy beszélgetésre, ill. kerekasztal beszélgetésre.

Volt előadássorozat az elköteleződésről, jezsuita előadások, vezetett látogatás a PH-ban, és a templomban, a Kápolnában bélyegkiállítás és Feszty Masa kevéssé ismert képeinek kiállítása, koncertek, imavirrasztás, „meghallgatlak sátor”. Utcai programokban könyvsátor, csodapatika, utcabál. Felsorolni is sok lenne az egészet, és aki részt vett csak egy programon is, vagy többnek is részese lehetett, bizony nem bánta meg! Sőt, olyan élmények részese lehetett, amelyhez ritkán jut az ember. Köszönetet mondok ezért Rokonaimnak, legfőképpen az Úr Jézusnak, akinek nem közömbös ez a világ, aki jobbá akarja alakítani ezt a világot, melyhez szüntelenül társakat keres – és a mi szerencsénkre – talál! Loyolai Szent Ignác írásaiból vett idézet szerint olyanokat, AKIK:

 

– hogy Szent Pál szavaival szóljak –

fáradtságban, virrasztásban, böjtben, tisztaságban, tudományban, béketűrésben, nyájasságban,

a Szentlélekben, nem színlelt szeretetben, az igazság igéjével

ISTEN SZOLGÁINAK tanúsítják magukat

 

és jobbról-balról az igazság fegyverzetével,

dicsőségben és megszégyenülésben,

gyalázatban és jóhírnévben

egyszóval jóban-rosszban

mérföldes léptekkel

AZ ÉGI HAZA FELÉ TÖRNEK

 

és MÁSOKAT IS

minden tőlük telhető igyekezettel

oda terelnek

mindig ISTEN LEGNAGYOBB DICSŐSÉGÉT tartva

szem előtt

Éljetek boldogul Krisztusban!

KJ.

 


Ministráns tábor, Sirok 2009.


Az idei évben augusztus utolsó hetében került megrendezésre a ministráns tábor, melyre a közösség vezetői a tőlük megszokott nagy lelkesedéssel készültek. Ide­iglenes otthonunk a siroki Szent Imre Közösségi Ház lett. Ministráns tábor

A tábor első három napját a lelki épülésünknek szenteltük, ami ebben a gyönyörű környezetben könnyebben ment, mint máshol. Zsolt atya jóvoltából mindhárom nap részt vet­tünk szentmisén, amit ezúton is köszönünk neki. Szerda este egy igen emlékeze­tes imaestet rendeztünk, ahol mindenkinek lehetősége nyílt elcsendesedni és számunkra fontos emberekért és szándékokért imádkozni. A lelki napok lezárása után egy fergeteges szalonnasütéssel egybekötött tábortűz következett.

A pénteki nap délelőttjén mi rendeztünk akadályversenyt a többieknek, így a vezetők is részvevőkké váltak e program erejéig. A délutánt kézműveskedéssel és kötetlen beszélgetéssel töltöttük el.

A következő nap kirándulni indultunk Bükkszékre, a végállomás az ottani strandfürdő volt. A korábbi években már kiderült, hogy a tábori strandolás nagyon jó közösségépítő program, ez idén sem volt másképp!

Az együtt töltött hét alatt többször felmentünk a siroki várba, sokat játszottunk, finomakat főztünk, és alkalmunk nyílt olyan társainkkal is beszélgetni, akikkel nem tartunk napi kapcsolatot.

Köszönjük szépen minden szervező és résztvevő munkáját, reméljük jövőre többen csatlakoznak majd hozzánk.

Bálint Luca és Új kéri Zsolt

 

Lelki gyakorlat


A szerelmesek jól tudják, hogy az együtt töltött idő mindennél fontosabb.

Aki Istent szereti, időnként félreteszi a mindennapi teendőit, hogy Isten szólhasson hozzá. S Isten meg is érinti mindig a szívünket, talán nem hallható szavakkal, hanem a szívünk mélyén megtapasztalható békével, örömmel, fénnyel.

Adjunk lehetőséget az Úrnak, hogy szólhasson hozzánk azzal, hogy eljövünk a lelki gyakorlatra, s ott csöndes imánkban egészen rá figyelünk. Kérjük Őt, hogy minden dolgunkat Őáltala, Ővele és Őbenne végezhessük.

 

A Magyar Katolikus Püspöki Konfe­rencia szeptember 9-10-én tartott őszi rendes ülésén, a püspöki kar örömmel fogadta a bejelentést, hogy XVI. Bene­dek pápa július 3-án jóváhagyta a dekré­tumot, amely elismeri a konferencia egykori tagja, Meszlényi Zoltán esztergomi segédpüspök vértanúságát. Boldoggá avatására október 31-én 10:30 órakor ünnepi szentmise keretében kerül sor az esztergomi bazili­kában. A szentmisén jelen lesz Angelo Amaío érsek, a Szentéavatási-ügyek Kongregációjának prefektusa is.

 

Október a megemlékezések hónapja. Vegyünk részt az évfordulók rendezvé­nyein (nándorfehérvári diadal, az 1848-as szabadságharc és az aradi tizenhá­rom vértanú, az 56'-ős forradalom) és gyújtsunk gyertyát szeretett hazánkért életüket áldozó hőseink tiszteletére. Imádkozzunk lelkiüdvükért.

 

„Az imádság öröm" (Boldog Kalkutíai Teréz Anya)

 

A Lisieux-i Kis Szent Terézről elnevezett TERÉZ MISSZIÓ ima-mozgalom tagjai papokért, férfi- és női szerzetesekért, misszionáriusokért (személyenként), és papi hivatásokért imád­koznak minden nap Nagyasszonyunkhoz, Szűz Máriához, hogy fogadalmukhoz híven tudják teljesíteni küldetésüket.

Szeretettel várjuk azok jelentkezését, akik naponta néhány perces imával szívesen csatla­koznának a magyarországi TERÉZ MISSZIÓ ima-közösséghez, hogy az ima erejét az Egyház javára fordítsuk.

Jelentkezés és felvilágosítás: a Plébánia irodájában, Piroskánál.

Október 15-én (Csütörtök) a 18:00 órai szentmisén, egyházközségünk missziós ima-közössége csoportos imán
vesz részt, melyre minden testvérünket szeretettet várjuk.

 

A TE GYERMEKEDÉRT KI IMÁDKOZIK?

 

Plébániánkon először: egy különleges imadélelőtt (nem csak) édesanyáknak!


Bízzátok rá minden aggodalmatokat, mert neki gondja van rátok." (Péter 5,7)

Akár 3 éves a gyermeked akár 33, soha sincs túl késő felfedezni a gyermekeinkért mondott közbenjáró imád­ság örömét. Imádkozó szülővé válni a legcsodálatosabb feladat és a legnehezebb munka! Gyermekeinknek életük minden egyes szakaszában szüksége van imádságunkra: felmérhetetlen nyereséget szereznek belőle.

Ne próbáljunk mindent magunk megoldani, inkább forduljunk segítségért Atyánkhoz, aki minden idők legszakava­tottabb szülője.

Gyermekünk minden egyes lépését, döntését imába foglalhatjuk. „...Ontsd ki szívedet, mint a vizet, az Úr színe előtt! Emeld fel hozzá kezeidet gyermekeid életéért,..." (Jeremiás siralmai 2,19). Isten azt akarja, hogy imádko­zó szülők legyünk, nem azt, hogy tökéletesek! Szeretettel várunk ezért minden édesanyát, nagymamát, kismamát, sőt nagynénit, barátnőt és tanárt is, aki egy ró kon vagy ismerős gyermek sorsát szeretné Isten elé vinni imádságban. A közös programot 2009. november 14-én, szombaton délelőtttervezzük a Plébánián - szerény ebéddel, szentmisével egybekötve. A nap költségeit adomá­nyokból fedezzük. Előre is köszönjük a- szombat délelőtti anyai teendőket átvállaló - nagyszülők, édesapák segít­ségét, akik lehetővé teszik az édesanyák részvételét a programon. Az Úr áldása legyen rajtuk!

 

Közbenjáró Édesanyák imacsoport (tel: 20/824-8662)

 

ANYAKÖNYVI HÍREK

Halottaink:

Flot Józsefné (Haász Magdolna)  82
Szeleczky Ferencné (Éberhardt Katalin) 83
Lukács Jánosné (Predmetzky Erzsébet) 100
Juhász Vilmosné (Endrusek Orsolya) 81

Az Úr békéje legyen velük! 

Ön itt van: Home Felsővárosi Harangszó Felsővárosi Harangszó FH régi 2009. október (XX. évf. 10. szám)