Hirdetés 2018. április 1.

Húsvétvasárnap

 1. Köszönet a Szentháromnap minden szolgálatáért: a kórusunknak-kórusvezetőnknek, kántorunknak, szkólánknak, ministránsainknak-ministránsvezetőinknek, Timinek a sekrestyei szolgálatért, a szertartásokon segítőknek, a templom berendezőinek, Fekete Kingának és Csobán Andrásnak a húsvéti gyertyáért!
  Köszönet a templom/szentsír díszítésére szánt adományokért!
  Köszönet karitász-csoportunk tagjainak a húsvéti ajándék-csomagok összeállításáért és célba-juttatásáért!

 2. Húsvéthétfőn csak reggel 9 órakor lesz szentmise, de (a hónap 2. napja lévén) du. 5 órakor meglesz a Béke királynője imacsoport megtérésekért végzett közös imádsága.
 3. A héten kedden du. 5 órától lesz torna, este 6 órakor az Oltáregylet találkozik. Csütörtökön az esti szentmise után, ¾ 7-re szeretettel hívom a képviselő-testület tagjait következő megbeszélésünkre. Pénteken este lesz a Teréz-misszió következő ima-alkalma: tanúságtevő vendégünk Tóth Imre hatodéves kispap lesz. Szombaton 14 órától ismét lesz foltvarró klub.
 4. A héten szerdán reggel nem lesz szentmise, igeliturgia lesz áldoztatással.
 5. A héten elsőcsütörtökön az esti szentmise előtt lesz rózsafüzér-imádság, elsőszombaton pedig az esti szentmise után lesz ismét egyórás szentségimádás, ennek keretében imádkozzuk közösen a rózsafüzért. Elsőpénteken a szokott módon felkeressük a betegeket. Kivételesen a jövő vasárnap du. 5 órától lesz a rózsafüzér-társulat elsővasárnapi titokcseréje és rózsafüzér-imádsága.
 6. Az áprilisi Harangszóba szánt írásokat szeretettel kérem hozzám eljuttatni április 6-ig, akár kézírásos, akár elektronikus formában; előre is köszönöm!
 7. A mai vasárnap szent szakaszai:

  Olvasmány: Apostolok cselekedetei 10,34a.37-43
  Szentlecke: a Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt levele 3,1-4
  Evangélium: Szent János evangéliuma 20,1-9
Ön itt van: Home Hirdetések Hirdetés 2018. április 1.