Írások

Te Deum (2014. június 8.)

Jó Atyánk,

hát elérkezett a tanév végi számadás pillanata: szeretnénk becsületesen és igazságosan visszatekinteni az elmúlt hónapokra, kerülve minden álszent, mímelt derűt és kötelező tiszteletkört, szeretnénk egyszerű, őszinte szóval kimondani a hiányérzetünket, a bánatunkat, a fájdalmunkat. Jó, hogy előtted kimondhatjuk őket.

Most mégis hálaadásra jöttünk össze: mert szeretnénk nem elszalasztani a kesergés miatt a jót, ami megfényesítette a napjainkat. Bármilyen élethelyzetben, életállapotban vagyunk is, bármilyen feladatot kell is teljesítenünk, találunk megünnepelni és megköszönni valót!

Köszönjük a munkánkat-tanulásunkat kísérő gondoskodás minden látható és nem látható gesztusát: a kimosott-kivasalt inget és a meleg sapkát, a szeretettel megbolondított tízórai-szendvicset, az útra indító reggeli puszit.

Köszönjük az elmúlt tanév minden sikerét: minden jó feleletet vagy éppen elmaradt dolgozatot, a kihívásokat, amelyek mozgósították fantáziánkat, kreativitásunkat, erőtartalékainkat, a „képes vagyok rá” megerősítő tapasztalatát – és a közös munka, az összefogás, a másokkal együttműködés semmi mással nem felcserélhető „mindnyájan minden lehetünk” élményét is.

Köszönünk minden olyan helyzetet, találkozást, amelyek által – gyarlóságunk, töredékességünk ellenére – bizonyossággal érezhettük, hogy jók vagyunk, hogy képesek vagyunk szeretni.

Köszönjük, hogy szellemi-lelki társakra találhattunk a hívő közösségben, hogy meríthettünk egymás hitéből, bátorságából, türelméből, nagyvonalúságából, áldozatkészségéből, belső békéjéből és öröméből. Köszönjük azok szolgálatát, akik nélkül ebben a tanévben is távolabb kerültünk volna Tőled, nem tudnánk, kinek érdemes mindezeket megköszönnünk: a hitoktatóink hűségét; a kórusaink-zenészeink összeszedettségét és áhítatát, a ministránsaink megindító kedvességét (és különösen vezetőik megbízható jelen-létét).

Atyánk, kérünk, őrizd meg lelkünkben ezt a hálát a nyári szünidő napjaiban is, tedd ezentúl is figyelmessé a szívünket, hogy észrevegyük minden kis és nagy csodádat. Ámen.

Pápai üzenet

A pap és a lelkipásztori szolgálat a digitális világban
Pápai üzenet a tömegtájékoztatás világnapjára


(forrás: http://uj.katolikus.hu/cikk.php?h=1485)

Magyarországon húsvét hatodik vasárnapján, idén május 9-én ünnepeljük a tömegtájékoztatás világnapját. A Szentatya hagyományosan üzenetet küld a híveknek ebből az alkalomból, XVI. Benedek pápa a tömegtájékoztatás 44. világnapjára írott levelét az alábbiakban közöljük.

„A pap és a lelkipásztori szolgálat a digitális világban: az új kommunikációs eszközök az Ige szolgálatában”


Kedves Testvéreim!

A most következő tömegtájékoztatási világnap témája – „A pap és a lelkipásztori szolgálat a digitális világban: az új kommunikációs eszközök az Ige szolgálatában” – igen jól kapcsolódik a papság évéhez, és egy széleskörű, ugyanakkor kényes lelkipásztori területet helyez előtérbe, a kommunikáció és a digitális világ területét, mely új lehetőségeket kínál a pap számára az Ige szolgálatának gyakorlásához. A modern kommunikációs eszközök már jó ideje a mindennapi eszközeink közé tartoznak, az egyházi közösségek ezeken keresztül is megjelennek és kapcsolatot teremtenek a területükön élőkkel, és gyakran ezek segítségével folytatnak szélesebb körű párbeszédet. Azonban ezeknek az eszközöknek a közelmúltban történt robbanásszerű elterjedése és jelentős hatása miatt egyre fontosabb és hasznosabb a papi szolgálatban való használatuk.

Bővebben: Pápai üzenet

Biztató jelek

Biztató jelek

A nyári napközis táborunkba 47 gyermek jelentkezett. Számukra a foglalkozásokat kb. 30 fiatal vezette. Az Úr ránk mosolygott és nagy szeretetben tartott egybe bennünket. Nem hiányzott a móka, kacagás, fergeteges partizán csaták, mégis valamennyien odaadó szeretettel vittük ajándékainkat és önmagunkat az öregotthonba, hogy mosolyt és könnyeket varázsoljanak a bácsik, nénik arcára.

Bővebben: Biztató jelek

Családegyház

Családegyház

Gyermekeink lelki növekedése veszélyben van. A világban számos rossz hatás éri őket, amelyre nincsenek felkészülve. Egy gyermekben ugyanis nem alakult még ki az az erkölcsi tartás, amely egy felnőtt embert jellemezni szokott.

Bővebben: Családegyház

Ön itt van: Home Írások