Hirdetés 2018. április 1.

Húsvétvasárnap

 1. Köszönet a Szentháromnap minden szolgálatáért: a kórusunknak-kórusvezetőnknek, kántorunknak, szkólánknak, ministránsainknak-ministránsvezetőinknek, Timinek a sekrestyei szolgálatért, a szertartásokon segítőknek, a templom berendezőinek, Fekete Kingának és Csobán Andrásnak a húsvéti gyertyáért!
  Köszönet a templom/szentsír díszítésére szánt adományokért!
  Köszönet karitász-csoportunk tagjainak a húsvéti ajándék-csomagok összeállításáért és célba-juttatásáért!

 2. Húsvéthétfőn csak reggel 9 órakor lesz szentmise, de (a hónap 2. napja lévén) du. 5 órakor meglesz a Béke királynője imacsoport megtérésekért végzett közös imádsága.
 3. A héten kedden du. 5 órától lesz torna, este 6 órakor az Oltáregylet találkozik. Csütörtökön az esti szentmise után, ¾ 7-re szeretettel hívom a képviselő-testület tagjait következő megbeszélésünkre. Pénteken este lesz a Teréz-misszió következő ima-alkalma: tanúságtevő vendégünk Tóth Imre hatodéves kispap lesz. Szombaton 14 órától ismét lesz foltvarró klub.
 4. A héten szerdán reggel nem lesz szentmise, igeliturgia lesz áldoztatással.
 5. A héten elsőcsütörtökön az esti szentmise előtt lesz rózsafüzér-imádság, elsőszombaton pedig az esti szentmise után lesz ismét egyórás szentségimádás, ennek keretében imádkozzuk közösen a rózsafüzért. Elsőpénteken a szokott módon felkeressük a betegeket. Kivételesen a jövő vasárnap du. 5 órától lesz a rózsafüzér-társulat elsővasárnapi titokcseréje és rózsafüzér-imádsága.
 6. Az áprilisi Harangszóba szánt írásokat szeretettel kérem hozzám eljuttatni április 6-ig, akár kézírásos, akár elektronikus formában; előre is köszönöm!
 7. A mai vasárnap szent szakaszai:

  Olvasmány: Apostolok cselekedetei 10,34a.37-43
  Szentlecke: a Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt levele 3,1-4
  Evangélium: Szent János evangéliuma 20,1-9

Hirdetés 2018. március 25.

Virágvasárnap

 1. Köszönet a múlt hétvégi perselyadományokért a Szentföld javára!
  Köszönet mindazoknak, akik az idei nagyböjtben közreműködtek a pénteki keresztutakon!
  Köszönet Kelényi Ferinek a templom elektromos felújításának készséges és áldozatos menedzseléséért!
 2. A mai vasárnap virágvasárnap; a reggeli szentmisén barkaszenteléssel és énekelt passióval.
  Az esti szentmisét a daganatos betegekért és hozzátartozóikért ajánljuk fel.
 3. Nagyhétfőn du. 5-7-ig külön gyónási lehetőség lesz a templomban. A húsvéti szentgyónás elvégzésére Szentháromság-vasárnapig van lehetőség.
 4. A héten kedden du. 5 órától lesz torna, este 7 órától pedig férfikör. Szerdán este 6 órától szeretnénk felépíteni a szentsírt, szeretettel várjuk mindazokat, akik ebben segíteni tudnak; előre is köszönjük!
 5. A Szentháromnap rendje:

  Nagycsütörtökön este 6 órakor kezdődik az Utolsó vacsora emlékmiséje; utána oltárfosztás, majd Jeremiás siralmai.

  Nagypénteken délután 3 órakor Pasolini Máté evangéliuma c. filmjének részletével emlékezünk Jézus halálára. 17.15-kor a Képviselő-testület vezetésével lesz Keresztút. A nagypénteki szertartás passióval, kereszthódolattal este 6 órakor kezdődik. Nagypénteken szigorú böjti nap van, 18 és 60 éves kor között csak háromszor étkezhetünk, ebből egyszer lakhatunk jól, és 14 éves kor felett, felső korhatár nélkül, nem ehetünk húst.

  Nagyszombaton reggel 8-10-ig lesz lehetőség Szentsír-látogatásra; ezalatt az idő alatt lesz gyóntatás is. A húsvéti vigília-szertartás este 8 órakor kezdődik, tűzszenteléssel, vízszenteléssel, a keresztségi fogadalom megújításával, végül kb. fél 10-től feltámadási körmenettel. A szertartás után (ill. a húsvéti reggeli mise után is) igény szerint ételszentelés is lesz.

 6. Húsvéthétfőn csak reggel 9 órakor lesz szentmise.
 7. Szeretettel kérjük és előre is köszönjük a Testvérek hozzájárulását a templom húsvéti díszítéséhez!
 8. Az áprilisi Harangszóba szánt írásokat szeretettel kérem hozzám eljuttatni április 6-ig, akár kézírásos, akár elektronikus formában; előre is köszönöm!
 9. A mai vasárnap szent szakaszai:

  Olvasmány: Izajás próféta könyve 50,4-7
  Szentlecke: a Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt levele 2,6-11
  Evangélium: Szent Márk evangéliuma 14,1-15,47
Ön itt van: Home Hirdetések