Hirdetés 2011. április 24.

HÚSVÉTVASÁRNAP

A feltámadt Krisztus áldásában gazdag, békés, szent húsvéti ünnepeket kívánunk plébániai közösségünk minden tagjának,
és a templomunkba látogató minden kedves vendégünknek.

 1. Hálásan köszönjük mindazok fáradozását és áldozatát, akik munkájukkal, anyagi áldozataikkal, vagy szolgálataikkal hozzájárultak templomunkban a húsvét ünnepének méltó megünnepléséhez. Minden jótevőnknek Isten fizessen meg bőséges áldásával!
 2. Holnap, húsvéthétfőn reggel ½9-kor lesz szentmise! Este 7 órától locsoló bál a plébánián. A belépő felnőtteknek 500 Ft, gyerekeknek 200 FT.
 3. Kedden este 6 órától a Képviselőtestület rendes ülése lesz a plébánián. Szeretettel hívjuk a testület tagjait!
 4. Jövő vasárnap délután 5 órakor lesz a rózsafüzér-társulat titokcseréje.
 5. Figyelmébe ajánljuk a kedves Testvéreknek, hogy adóbevallásaik elkészítésekor ne feledkezzenek meg 2x1%-os adójuk felajánlási lehetőségéről. Az egyik 1%-os adófelajánlást a Katolikus Egyház javára tegyék meg, melynek technikai száma: 0011. A másik 1%-os felajánlásukat a Jézus Szíve Templomáért Alapítvány javára tegyék meg. Rendelkező nyilatkozatok a sajtó asztalon vannak elhelyezve. 
 6. A mai vasárnap szent szakaszai (az ünnepi misén):

Olvasmány : Apostolok Cselekedetei 10,34a.37-43
Szentlecke  : Kolosszeieknek írt levél 3,1-4
Evangélium : szent János evangéliuma 20,1-9

Hirdetés 2011. április 17.

VIRÁGVASÁRNAP

Hálásan köszönjük a kedves Testvérek adományait, 75 ezer forintot, melyet az elmúlt vasárnap a Szentföldön élő keresztények megsegítésére adtak.

Isten fizessen meg minden jótevőnek!

 1. Nagycsütörtökön délelőtt 10-kor a Szent István bazilikában krizmaszentelési szentmise lesz. Este 6 órakor lesz itt a templomban az utolsó vacsora emlékmiséje, majd azt követően Jeremiás siralmai hangzanak el és csöndes imavirrasztás lesz kb. este 9 óráig.
 2. Nagypénteken délután 3 órakor az irgalmasság rózsafüzérét imádkozzuk, este 6 órakor keresztúti ájtatosságot végzünk itt a templomban, 7 órától az Urunk szenvedésére emlékező ünnepi liturgia lesz. Ez a nap szigorú böjti nap!
 3. Nagyszombaton a húsvéti vigília liturgiát este 8 órakor kezdjük.
 4. Húsvétvasárnap a reggel ½9-es szentmise végén húsvéti ételszentelést végzünk.
 5. Figyelmébe ajánljuk a kedves Testvéreknek, hogy adóbevallásaik elkészítésekor ne feledkezzenek meg 2x1%-os adójuk felajánlási lehetőségéről. Az egyik 1%-os adófelajánlást a Katolikus Egyház javára tegyék meg, melynek technikai száma: 0011. A másik 1%-os felajánlásukat a Jézus Szíve Templomáért Alapítvány javára tegyék meg. Rendelkező nyilatkozatok a sajtó asztalon vannak elhelyezve. 
 6. A mai vasárnap szent szakaszai:

Olvasmány  : Izaiás könyve 50,4-7
Szentlecke   : Filippieknek írt levél 2,6-11
Evangélium : szent Máté evangéliuma 27, 11-54

Ön itt van: Home Hirdetések